Monipuolista metsuripalvelua Kauhavalla

Vaatiiko puu kaatoa tai taimikko hoitoa? Tarjolla olisi hyvä ja monipuolinen metsuripalvelu! Kaikki työt tehdään ammattitaidosta ja laadusta tinkimättä, asianmukaisin suojavarustein ja vakuutusten alla.

Palveluvalikoimani sisältää muun muassa:

 • Metsän istutus- ja kylvötyöt
 • "Metsänuudistamispaketit" (maanmuokkaus, taimet, istutus)
 • Istutettujen alojen heinäys
 • Varhaisperkaus
 • Taimikonhoito
 • Ennakkoraivaus
 • Ensiharvennushakkuut
 • Harvennushakkuut
 • Pihapuiden kaadot maasta käsin
 • Myrskytuhoraivaukset
 • Suorakaadot

Kutsu ammattilainen hoitamaan homma

Kun tarve asiantuntevalle metsuripalvelulle iskee, käänny turvallisin mielin puoleeni - ota yhteyttä ja kerro, miten voisin palvella juuri sinua, tai kysy lisää kattavista palveluistani.